Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου 8.5 MW στην Θεσσαλία

Εργασίες Cut N Fill

Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Πάρκου 500KW

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την κατασκευή του φωτοβολταϊκού σας πάρκου. Ένα μέρος των εργασιών είναι  πασσαλόμπιξη – μπετόμπιξη (με ιδία μέσα) του στηρικτικού συστήματος των φωτοβολταϊκών, η ανοδωμή αυτού,  καθώς και η τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πάνελ, είτε αφορά σταθερό σκελετό είτε σκελετό tracker (κινητό σύστημα), η κατασκευή όλων των χωματουργικών εργασιών που απαιτούνται για την τοποθέτηση της καλωδίωσης του πάρκου, την κατασκευή της βάσης του υποσταθμού, κατασκευή και τοποθέτηση ειδικών κολώνων συναγερμού, κάμερας, και προβολέων σύμφωνα με την μελέτη σας, την τοποθέτηση της τρίαινας (ελικοπτεράκι) υψηλής τάσης, του pillar της ΔΕΗ καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτηθεί κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία. Στην κατασκευή καθώς και στην ποιότητα κατασκευής θεωρούμαστε από τις καλύτερες του κλάδου.

Διαδικασία Πασαλόμπηξης

Ανωδομή και τοποθέτηση Πάνελ

Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την κατασκευή του νέου σας φωτοβολταϊκού πάρκου. Ένα μέρος των εργασιών είναι  πασσαλόμπιξη – μπετόμπιξη (με ιδία μέσα) του στηρικτικού συστήματος των φωτοβολταϊκών, η ανοδωμή αυτού,  καθώς και η τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πάνελ, είτε αφορά σταθερό σκελετό είτε σκελετό tracker (κινητό σύστημα), η κατασκευή όλων των χωματουργικών εργασιών που απαιτούνται για την τοποθέτηση της καλωδίωσης του πάρκου, την κατασκευή της βάσης του υποσταθμού, κατασκευή και τοποθέτηση ειδικών κολώνων συναγερμού, κάμερας, και προβολέων σύμφωνα με την μελέτη σας, την τοποθέτηση της τρίαινας (ελικοπτεράκι) υψηλής τάσης, του pillar της ΔΕΗ καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτηθεί κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία. Στην κατασκευή καθώς και στην ποιότητα κατασκευής θεωρούμαστε από τις καλύτερες του κλάδου.