Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου 8.5 MW στην Θεσσαλία

Εργασίες Cut N Fill

Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Πάρκου 500KW

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την κατασκευή του φωτοβολταϊκού σας πάρκου. Ένα μέρος των εργασιών είναι  πασσαλόμπιξη – μπετόμπιξη (με ιδία μέσα) του στηρικτικού συστήματος των φωτοβολταϊκών, η ανοδωμή αυτού,  καθώς και η τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πάνελ, είτε αφορά σταθερό σκελετό είτε σκελετό tracker (κινητό σύστημα), η κατασκευή όλων των χωματουργικών εργασιών που απαιτούνται για την τοποθέτηση της καλωδίωσης του πάρκου, την κατασκευή της βάσης του υποσταθμού, κατασκευή και τοποθέτηση ειδικών κολώνων συναγερμού, κάμερας, και προβολέων σύμφωνα με την μελέτη σας, την τοποθέτηση της τρίαινας (ελικοπτεράκι) υψηλής τάσης, του pillar της ΔΕΗ καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτηθεί κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία. Στην κατασκευή καθώς και στην ποιότητα κατασκευής θεωρούμαστε από τις καλύτερες του κλάδου.

Διαδικασία Πασαλόμπηξης

Ανωδομή και τοποθέτηση Πάνελ

Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την κατασκευή του νέου σας φωτοβολταϊκού πάρκου. Ένα μέρος των εργασιών είναι  πασσαλόμπιξη – μπετόμπιξη (με ιδία μέσα) του στηρικτικού συστήματος των φωτοβολταϊκών, η ανοδωμή αυτού,  καθώς και η τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πάνελ, είτε αφορά σταθερό σκελετό είτε σκελετό tracker (κινητό σύστημα), η κατασκευή όλων των χωματουργικών εργασιών που απαιτούνται για την τοποθέτηση της καλωδίωσης του πάρκου, την κατασκευή της βάσης του υποσταθμού, κατασκευή και τοποθέτηση ειδικών κολώνων συναγερμού, κάμερας, και προβολέων σύμφωνα με την μελέτη σας, την τοποθέτηση της τρίαινας (ελικοπτεράκι) υψηλής τάσης, του pillar της ΔΕΗ καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτηθεί κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία. Στην κατασκευή καθώς και στην ποιότητα κατασκευής θεωρούμαστε από τις καλύτερες του κλάδου.

Net Metering: Τι είναι και γιατί να επενδύσω

 

 

Το Net Metering είναι μέθοδος συμψηφισμού ενέργειας από φωτοβολταϊκά και άλλες ΑΠΕ. Το Net Metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό ο καταναλωτής παράγει ο ίδιος το ρεύμα που έχει ανάγκη η ιδιοκτησία του (κατοικία, επαγγελματικός χώρος, βιοτεχνία, βιομηχανία, ξενοδοχείο κλπ), εξαλείφοντας το κόστος του και παραμένοντας ανεπηρρέαστος από την αυξητική τάση της τιμής της kWh, ενώ μπορεί να εξαλείψει και το κόστος θέρμανσης – κλιματισμού αν συνδυάσει κατάλληλα το φωτοβολταϊκό σύστημα με μία αντλία θερμότητας.

Η αδειοδοτική διαδικασία που απαιτείται για την διασύνδεση με το δίκτυο ενός Φ/Β συστήματος είναι απλή και η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλων των σταδίων της.

Γιατί Net Metering;

  • Ο ιδιώτης ή ο επαγγελματίας δεν εξαρτάται από το κράτος για να επιδοτηθεί και για να αποσβέσει το κόστος της επένδυσης του αφού δεν υπάρχει χρηματική δοσοληψία με την πολιτεία και επομένως δεν υπάρχουν έσοδα από feed-in tariffs.
  • Ο ιδιώτης ή ο επαγγελματίας προπληρώνει την ηλεκτρική του ενέργεια για τα επόμενα 25 χρόνια με χαμηλό σταθερό κόστος  και δεν νοιάζεται για τις ετήσιες αυξήσεις της ΔΕΗ.
  • Tο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων για τη μεταφορά του σε συνδυασμό με τις ανταγωνιστικές τιμές προμήθειας και εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθιστούν την επιλογή του Net Metering συμφέρουσα για την πλειονότητα των νοικοκυριών αλλά και των επιχειρήσεων.
  • Δίνει κίνητρο ώστε να καλυφθεί ένα μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης χρησιμοποιώντας ηλεκτρική ενέργεια και δίνει ώθηση σε εναλλακτικές και σύγχρονες μορφές θέρμανσης όπως οι αντλίες θερμότητας κάνοντας έτσι ένα βήμα παραπάνω για την απεξάρτηση από τις διακυμάνσεις της τιμής του ρυπογόνου πετρελαίου ή του φυσικού αερίου.
  • Η κατανάλωση γίνεται κοντά στην παραγωγή μειώνοντας τις απώλειες που παρατηρούνται κατά τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Η χώρα μας απαλλάσσεται από ενεργειακές εξαρτήσεις και τις διακυμάνσεις του κόστους.