Φωτοβολταϊκά πάρκα στη Θεσσαλία - GK Constructions ΜΙΚΕ

 

 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την κατασκευή του νέου σας φωτοβολταϊκού πάρκου. Ένα μέρος των εργασιών είναι  πασσαλόμπιξη – μπετόμπιξη (με ιδία μέσα) του στυρικτικού συστήματος των φωτοβολταϊκών, η ανοδωμή αυτού,  καθώς και η τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πάνελ, είτε αφορά σταθερό σκελετό είτε σκελετό tracker (κινητό σύστημα), η κατασκευή όλων των χωματουργικών εργασιών που απαιτούνται για την τοποθέτηση της καλωδίωσης του πάρκου, την κατασκευή της βάσης του υποσταθμού, κατασκευή και τοποθέτηση ειδικών κολώνων συναγερμού, κάμερας, και προβολέων σύμφωνα με την μελέτη σας, την τοποθέτηση της τρίαινας (ελικοπτεράκι) υψηλής, του pillar της ΔΕΗ καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτηθεί κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία. Στην κατασκευή καθώς και στην ποιότητα κατασκευής θεωρούμαστε από τις καλύτερες του κλάδου.