Ανέγερση Ξενοδοχειακής Μονάδας

Ανέγερση Κατοικίας

Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Προκατασκευασμένες Κατοικίες

Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Πάρκου 500KW

Ανέγερση Πολυτελούς Συμβατικής Κατοικίας

Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Πάρκου 15MW

Ανέγερση Μεταλλικής Κατοικίας στα Τρίκαλα

Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου 8.5 MW στην Θεσσαλία